top of page
DSC-MKB-Solar.jpg

Zakelijk zonnepanelen
 

Zakelijk zonnepanelen

Advies Dutch Solar Central voor kleinverbruikers met een energieverbruik tot 50.000 kWh.

Dutch Solar Central heeft als missie het gemakkelijk en rendabel maken van zonnestroom produceren op bedrijfsdaken.

Want soms lijkt het zo simpel maar er komen toch echt een aantal belangrijke zaken bij kijken. Hoe gaat jouw verzekering om met zonnepanelen bijvoorbeeld. Of kan de dakconstructie het wel dragen? En dan hebben we het niet eens over de verschillende typen hardware en aanbieders. Dutch Solar Central helpt je weer door de bomen het bos te zien met een gratis en compleet stappenplan en advies voor wanneer je zonnestroom wilt gaan opwekken.

Door de verschillende belastingvoordelen, zoals de Investering Aftrek (IA) de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de Energie Investering Aftrek (EIA), is een investering in PV-panelen (*) - oftewel zonne-energie - vaak binnen 4 a 8 jaar terug te verdienen. Ook de grote stroombehoefte en veel dakoppervlak maken zonnepanelen een zeer rendabele investering voor de MKB. Ben u een grootverbruiker? Neem dan met ons contact op voor meer informatie. 

Een paar voordelen van zonnepanelen voor het MKB op een rijtje:

-In eigen beheer zonnestroom opwekken in plaats van inkopen
-Minder afhankelijkheid van stroomprijsstijgingen
-Stroom opwekken uit een oneindige bron, ook in Noord Europa
-Bijdrage aan een duurzaam milieu, dankzij minder vervuilende uitstoot van CO2 De levensduur van PV zonnepanelen is ruim 25 jaar

-Zonnepanelen zijn onderhoudsvrij

1

Vergunning nodig?

Dutch-solar-central.png

De kans dat je een vergunning nodig hebt om zonnepanelen te laten plaatsen is klein.

Monumenten

Is het bedrijfspand een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument dan is een vergunning wel nodig. Weet je niet of het pand een monumentstatus heeft dan kijken wij dat voor u na.

Uitzonderingen

Er zijn gevallen wanneer wel vergunning of zelfs wijziging bestemmingsplan noodzakelijk is. Dit zijn de uitzonderingen:

Je wilt zonnepanelen uit laten steken buiten de dakcontouren. Je wilt zonnepanelen plaatsen op de grond.

2

De staat van je dak

Zonnepanelen liggen over het algemeen lang op het dak. Het is van belang voor je zonnepanelen plaatst om te checken op het dak in een goede staat verkeerd. Reparaties en lekkages zijn immers een stuk prijziger om te doen als er zonnepanelen op het dak liggen.

In de basis geldt:
-Is de dakbedekking jonger dan 10 jaar, dan is de staat hoogstwaarschijnlijk goed.
-Is de dakbedekking tussen de 10 en 15 jaar oud dan is een dakinspectie raadzaam.
-Is de dakbedekking ouder dan 15 jaar dan moet u rekening houden met het feit dat eerst de dakbedekking vernieuwen raadzaam is.

3

Kan mijn dak het gewicht dragen?

Vanaf 50 panelen is het raadzaam om een constructieberekening te doen. Met een constructieberekening ben je er zeker van of het dak van het bedrijfspand het extra gewicht van de panelen (en vaak ballast) kan houden.

Heb je de bouwtekeningen van het bedrijfspand dan kan in veel gevallen een constructieberekening op afstand worden gedaan. Een constructieberekening op afstand heeft ook een gunstig effect op de kosten. Een constructieberekening met bouwtekening kan al worden uitgevoerd voor 299 euro.

Heb je geen bouwtekening meer dan kunt u in veel gevallen de constructeur vragen de bouwtekening op de vragen in het gemeentearchief.
Zijn ook deze tekeningen niet (meer) beschikbaar dan moet de constructeur ter plaatse de constructie bekijken.

De hoogte van de kosten hangt af van het aantal typen constructie die berekend moeten worden.

4

Impact op mijn energielabel

Door zonnepanelen te plaatsen verbeter je het energielabel van het pand. Het zelf produceren van stroom door middel van zonnepanelen kan zorgen voor tot twee labelsprongen. Heeft het pand energielabel D, dan is een energielabel B dus mogelijk door zonnepanelen op het bedrijfspand te laten installeren.

Het energielabel loopt van A t/m G, waarbij A het meest zuinig is. Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Een hoger energielabel leidt tevens tot een hogere waarde van uw pand.

Is het je niet bekend welke energielabel het bedrijfspand heeft? Laat het dan ons weten.

5

Salderen...wat is het en hoe werkt het?

Zonnepanelen op je dak wekken elektriciteit op. Een deel van die stroom gebruik je direct, bijvoorbeeld tijdens kantoortijden. Maar op een zonnige dag in het weekend als het bedrijf gesloten is, wekken de zonnepanelen nog steeds wel elektriciteit op. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet.

Om zonnepanelen te stimuleren, beloont de overheid iedereen die groene stroom op het net zet. Dat gaat zo: het energiebedrijf verrekent de stroom die jij aan het net levert met de stroom die jij van het net afneemt. Het energiebedrijf betaalt jou voor het terugleveren dezelfde stroomprijs als die jij betaalt voor de stroom die je afneemt. Dit heet salderen en is een belangrijke regeling in je business case.

6

Welke fiscale voordelen zijn er voor mijn bedrijf?

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor rechtspersonen

Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling. Bij aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen of technieken mag je als onderneming naast de afschrijving een extra bedrag aftrekken van de winst. Het bedrag is maar liefst 45,5% van het investeringsbedrag!

Een rekenvoorbeeld:
Investeer je 25.000 euro in een zonnestroomsysteem dan is je maximale fiscale voordeel 2.812,50 euro. Een procentueel fiscaal voordeel van 11.25% over de investering.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor natuurlijke personen

Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling. Bij aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen of technieken mag je als onderneming naast de afschrijving een extra bedrag aftrekken van de winst. Het bedrag is maar liefst 45,5% van het investeringsbedrag!

Een rekenvoorbeeld:
Investeer je 25.000 euro in een zonnestroomsysteem dan is je maximale fiscale voordeel 5.568,75 euro. Een procentueel fiscaal voordeel van 22.28% over de investering.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Je komt in aanmerking voor KIA als je tussen de €2.401 en €328.721 investeert in bedrijfsmiddelen (dus ook zonnepanelen) in één jaar. De KIA levert je een extra aftrek op tot maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Zie hieronder (tarieven 2021).

 

Eia en KIA zijn te combineren. En zijn daarmee dus heel mooie fiscale regelingen voor jouw zonnestroomproject

Let op: je dient een dergelijke investering binnen 3 maanden na besteldatum te melden bij het RVO. Doe je dat niet, dan loop je deze investeringsaftrek mis! MIA/ VAMIL sinds 2020 niet meer in te zetten voor zonnestroomsystemen.

7

Hoe ziet de business case eruit?

Stel je verbruikt 25.000 kWh per jaar en het dak van het bedrijfspand is groot genoeg om het totale verbruik op te wekken. Dan ziet de business case er als volgt uit:

Rekenvoorbeeld zonnepanelen natuurlijke persoon
-73 zonnepanelen voor een plat dak kosten ongeveer € 19.500 (ex. Btw)

-Winst in 2021 is bijvoorbeeld € 90.000
-Je schrijft de zonnepanelen af in 25 jaar

Je hebt een inkomstenbelastingplichtige onderneming zoals een eenmanszaak of VOF

Je fiscale voordeel over 2021 is als volgt opgebouwd:

KIA: 28% van € 19.500 = € 5.460
EIA: 45,5% van € 19.500 = € 8.872,50
Afschrijving: 4% van € 19.500 = € 780

Totale aftrek van de winst in 2021 = € 15.112,50 Fiscaal voordeel bij 49,5% belastingtarief € 7.480,70

Je fiscale voordeel over 2022 en verder is als volgt opgebouwd:

Afschrijving: 4% van € 19.500 = € 780
Totale aftrek van de winst € 780
Fiscaal voordeel bij 49,5% belastingtarief € 386,10

Bij een investering van € 19.500 en een belastingbesparing van € 7.480,70 ben je per saldo slechts € 12.019,30 kwijt. En wat krijg je hier nu voor terug; Jaarlijks wek je (op basis van gemiddelde opbrengstwaardes) 25.000 KWh stroom op voor eigen gebruik. Bij een KWh prijs van € 0,16 bespaar je dus € 4.000 per jaar. Omdat de door jou opgewekte energie een besparing is op de energierekening, wordt je winst hoger en is belast met – in deze berekeningen – 49.5% inkomstenbelasting.

 

De netto-opbrengst is derhalve € 2.020 per jaar. Tel hier nog het jaarlijkse fiscale voordeel van € 386,10 bij op vanwege de afschrijving, en het jaarlijkse rendement is zelfs € 2.406,10.

De netto-investering van € 12.019,30 heb je hiermee binnen 5 jaar terugverdient, en zal vervolgens nog vele jaren winst opleveren.

8

(Hoe) moet ik mijn zonnesysteem financieren?

Tegenwoordig zijn er verschillende vormen mogelijk om je zonnestroomsysteem te financieren. We zetten ze hieronder voor je uiteen.

Zelf financieren

Uit eigen middelen investeren is de gemakkelijkste manier om zonnepanelen te financieren. Of het ook de meest rendabele vorm is hangt van twee zaken af:

  1. Je rendementseis. Vaak geeft zonnestroom een rendement op je investering tussen de 5% en 12%. Of dit genoeg is hangt af van andere investeringsopties. Zo geeft indexbeleggen ook een gemiddeld rendement tussen de 7% en 10%.

  2. Investeringsruimte. Als ondernemer heb je vaak meer ideeën dan kapitaal. Of houd je liever wat geld achter de hand voor onzekere tijden.

Financial Lease

Met financial Lease betrek je de aankoopsom voor een zonnestroomsysteem van derden en betaal je een vast maandelijks bedrag over de gehele looptijd. Je bent direct eigenaar van het zonnestroomsysteem en kunt ook gebruik maken van de verschillende subsidies en fiscale voordelen die er zijn. Meestal is een rentepercentage van 4,5% – 6,5% gangbaar

Operational Lease

Bij operational lease word je geen eigenaar van het zonnestroomsysteem. Je kunt ook geen gebruik maken van subsidies maar het voordeel hier is dat je ook geen onderhoud of verzekeringen hoeft te betalen. De maandelijkse lease fee is in verhouding hier het hoogst maar nog steeds lager dan de baten van zonnestroom.

9

Wat is de impact op mijn verzekering?

Check vooraf bij je (opstal)verzekeraar of en onder welke voorwaarden het pand met zonnepanelen kan worden uitgerust zonder in de problemen met de polis te komen.

De meest voorkomende eisen van verzekeraars zijn:

Constructieberekening

Een verzekeraar wil uiteraard weten wat het risico is voor de opstal (het bedrijfspand). Een constructieberekening is vrijwel altijd raadzaam en vaak verplicht vanaf een bepaald aantal panelen. De meeste verzekeraars stellen de constructieberekening verplicht vanaf 50 panelen. Check dit goed en vooraf met je verzekeraar.

Vlamboogdetectie

Brand is een steeds groter probleem nu meer en meer daken van zonnestroomsystemen worden voorzien. Verzekeraars raden daarom aan omvormers te gebruiken die vlambogen detecteren. Check goed met je leverancier of deze detector aanwezig is en met je verzekeraar of de gekozen hardware voldoet aan de eisen van de verzekeraar.

Opleveringskeuring (Scope 12)

In veel gevallen (zeker vanaf een systeem van 50 panelen of meer) zal de verzekeraar een Scope12 opleveringsinspectie eisen. Naast de eis van de verzekeraar is het raadzaam dit uit te laten voeren zodat je een onafhankelijk oordeel hebt over de installatie en het functioneren van het zonnestroomsysteem.

10

De opleverinspectie

Veel verzekeraars verwachten bij installatie met meer dan 50 zonnepanalen een Scope 12 opleveringskeuring.

De inspectie is op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland) ontwikkeld. Met de toename van het aantal zonnestroominstallaties en de soms magere kwaliteit van de installatiebedrijven, wordt de schadelast steeds groter.

De kosten van een Scope12 opleveringsinspectie liggen tussen de 400 en 1.200 euro.

11

Mijn energieleverancier

Omdat je met zonnepanelen ook energieleverancier wordt is het verstandig om ook de prijzen die je voor de door jou geproduceerde stroom krijgt te kijken.

In sommige gevallen is het verstandig om te switchen van energieaanbieder.

Dutch-solar-central.png
bottom of page